Possibilitats amb material

3 jocs de bales

Dins d'una UP de jocs populars podem treballar els jocs de bales. Ara que ve el bon temps és ideal fer-ho al pati de l'escola i a més és molt fàcil.

Organització:

- Farem 3 grups i deixem una bala a cada nen de la qual s'ha de responsabilitzar.

- Explicarem els tres jocs que estaran en zones properes (sorrera o pati de l'escola).

- Cada grup tindrà un full de puntuacions on ells mateixos marcaran els resultats obtinguts una vegada acabat cada joc. Exemple:

Nom
Ratlla
Globus
Petanca
TOTAL
Marçal
20
100
50
170
Núria
20
90
30
140
Jordi
30
50
40
120
Elisenda
60
80
10
150
Carles
30
120
20
170
Mònica
60
60
50
170

 

- Cada grup farà els tres jocs per estacions. Els canvis els anunciarà el MEF tenint en compte un temps establert per prova.

JOCS:

1- Prop de la ratlla:

Marquem una ratlla a terra. A una distància d'uns tres metres en marquem una altra des d'on els nens llençaran les bales ordenadament. Es tracta d'intentar tirar la bala com més a prop millor de la ratlla. Si cau a dins la ratlla també és vàlid però si es passa no. Si dues o més bales cauen dins la ratlla tenen la màxima puntuació les dues o més. Es poden fer les partides que es vulguin dins del temps establert per cada joc.

Puntuacions: 10 punts el més proper; 5 punts el segon i 2 punts el tercer.

2- El globus:

Farem una rodona o globus dibuixat a la sorra. A una distància d'uns tres metres en marquem una altra des d'on els nens llençaran les bales ordenadament. Es tracta d'encertar la bala dins del cercle. Si cau dins la ratlla també és vàlid. Es poden fer les partides que es vulguin dins del temps establert per cada joc.

Puntuacions: 10 punts si cau dins.

3- Petanca-bala:

Jugarem a la petanca amb una sola bala i un sol llançament. Qui s'acosti més a la bala diferent que haguem col·locat a certa distància guanya. Es poden fer les partides que es vulguin dins del temps establert per cada joc.

Puntuacions: 10 punts el més proper; 5 punts el segon i 2 punts el tercer.

 

Al final de l'activitat tothom haurà puntuat perquè hauran fet moltes partides. Haurem treballat la motricitat fina, valors interessants com la senzillesa dels jocs populars i potser haurem provocat que alguns d'ells deixin de banda el futbol a l'hora del pati per jugar a bales.

Nota: es pot fer també sense puntuacions però pot perdre interés per part dels alumnes.

Jordi Roca i Font.

Maig 2003.

Torna a l'índex.